Et av spørsmålene vi får oftest er hvorfor det er et avvik mellom strømprisen (spotprisen) forbrukeren finner inne på hjemmesiden til kraftbørsen Nord Pool og den faktiske strømprisen du betaler. Vi slår et slag for transparente og ærlige priser, derfor legger vi kortene på bordet. Selv om du følger markedsprisen på strøm kommer det to elementer på toppen: elsertifikater og handelskostnader. Dette er to kostnader alle strømselskap har og vi ønsker å alltid belyse for våre kunder hvor stor del dette utgjør av din totale strømpris. Strømprisen inneholder altså tre ledd; spotpris, elsertifikater og handelskostnader.

Obs obs! Husk at de fleste tradisjonelle strømselskap baker inn et fjerde ledd i selve strømprisen, nemlig fortjeneste. Det vil si, jo mer strøm du bruker, jo mer penger tjener strømselskapet. Her skiller Vibb seg ut fra mengden, da vi ikke har noe fortjeneste på kundens strømforbruk. Vår fortjeneste ligger i det det faste månedsabonnementet for Vibb-appen.

Nedenfor ser du et eksempel på hvordan vi fremviser din reelle strømpris i Vibb-appen. Vi viser kundens totale strømpris ved å vise markedsprisen (spotprisen) på strøm, samt prisen på elsertifikater og handelskostnader. Legger du sammen disse tre kostnadene får du din reelle strømpris, øre/kWh. Når du som kunde får muligheten til å følge med på hva du faktisk betaler for strømmen time for time, kan du enklere flytte strømforbruk til timer med lavere pris. Du får muligheten til å påvirke egen strømregning og har god kontroll på hva som blir sluttsummen på slutten av måneden.

Illustrasjon av Vibb app

Spotpris⚡️

Med en spotprisavtale, som Vibb tilbyr, følger du markedsprisen som blir satt på kraftbørsen. Hver dag blir det satt en pris på strømmen for hver time det neste døgnet. Prisene er basert på tilbud og etterspørsel. På Nord Pool sin nettside finner du time-prisene for din sone. Det som gjør det litt forvirrende er at disse prisene vises i megawatt (MWh) og er oppgitt uten moms. Så nå skal vi ta testet matteferdighetene våre🤓.

Det første vi må gjøre er å dele prisen på 10 for å få pris i kWh og deretter gange prisen med 1,25 for å få pris inkludert moms.

Elsertifikater og handelskostnader💸

Deretter må vi legge på påslaget, dette varierer fra strømselskap til strømselskap. Påslaget består som oftest av skatter og avgifter, samt en fortjeneste slik at strømselskapet skal tjene penger på ditt strømforbruk. Vibb er en av få som ikke legger inn noe fortjeneste i sitt påslag, vi har kun fortjeneste på det faste månedsabonnementet for Vibb-appen. Derfor vil vårt påslag, på maks 1 øre/kWh, kun dekke den lovpålagte elsertifikatavgiften og handelskostnader. Handelskostnader er transaksjonskostnader vi har tilknyttet innkjøp av din strøm. Det er gebyrer og avgifter per kWh når vi handler i spot-markedet. Disse kostnadene er i utgangspunktet like for alle strømselskap. Elsertifikater er også en variabel kostnad og er noe vi kjøper inn på vegne av deg som kunde på en egen markedsplass.

For å gjøre det litt enkelt for oss selv, lager vi et eksempel med et rundt tall. Si at Nord Pool viser en pris på 500,00 NOK/MWh klokka 10:00 i dag. For å finne din reelle strømpris for denne timen blir regnestykket slik:

  • Pris i kWh: 500/10 = 50
  • Pris i øre/kWh inkludert moms: 50 x 1,25 (25 % moms) = 62,5
  • Pris i øre/kWh inkludert moms og påslag: 62,5 + 1 = 63,5

Se hva du betaler for ditt strømforbruk, time for time, med Vibb-appen📉

Siden elsertifikater og handelskostnader kan varierer litt fra måned til måned, vil også ditt påslag hos oss gjøre det. Dette er fordi vi ønsker å gi deg akkurat de samme prisene som oss. Det er satt et tak på 1 øre/kWh, slik at de som blir kunde hos Vibb skal være sikre på at vi ikke skrur påslaget opp i skyene.

På nettsiden og i appen vil vi hele tiden holde deg oppdatert på hva du faktisk betaler for.

Knapp for nedlastning fra App Store
Knapp for nedlastning fra Google Play