I Norge er hele 98% av kraftproduksjonen fornybar, men strømmen du får i stikkontakten hjemme kan ikke fysisk spores tilbake en fornybar kilde. Noe som kan spores, er kjøp og salg av strøm. Det er her opprinnelsesgarantier kommer inn i bildet. Når du som strømkunde kjøper strøm med opprinnelsesgaranti sikrer du at pengestrømmen går til fornybar kraftproduksjon. Dette er din mulighet til å påvirke kraftproduksjonen og hvilke kilder kraftproduksjonen bør komme fra.

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde.

Hos Vibb selger vi kun strøm med opprinnelse fra norsk vannkraft. Som nevnt tidligere kan vi ikke styre hvor strømmen i stikkontakten din kommer fra. Ved å inkludere norsk vannkraft i strømavtalen kan du være sikker på at det blir produsert like mye strøm fra norske vannkraftverk som du selv bruker.

Hvordan fungerer det i praksis?

Alle produsenter av fornybar energi kan motta opprinnelsesgarantier. Én opprinnelsesgaranti tilsvarer 1MWh (1000 kWh) produsert elektrisitet. Strømselskapene kjøper opprinnelsesgarantiene fra kraftprodusentene og videreselger disse til deg som strømkunde. Etter en opprinnelsesgaranti er solgt blir den slettet. Dette hindrer at produsentene kan selge den samme garantien flere ganger.

  • Ved å inkludere norsk vannkraft i strømavtalen kan du være sikker på at det blir produsert like mye strøm fra norske vannkraftverk som du selv bruker. 
  • Sammen gir vi norske vannkraftverk en ekstra inntekt, og dermed et konkurransefortrinn sammenliknet med produsenter av fossil strøm.

Målet med ordningen er å øke omsetningen og andelen av fornybar energi, ved å gjøre produksjon av fornybar energi mer lønnsomt enn produksjon av fossil strøm. Ser vi det i et enda større bilde, er ordningen et virkemiddel inn i det grønne skiftet. Det skal hjelpe oss å redusere vårt CO2-avtrykk og bidra til en mer bærekraftig hverdag.

Hvordan kan jeg vite hvilket kraftverk jeg støtter?

Helt siden starten har vi i Vibb vært klare på at du som strømkunde skal vite hva du betaler for. Som Vibb-kunde får du kun strøm med opprinnelse fra norsk vannkraft. I appen viser deg vi deg prisen på din opprinnelsesgaranti og hvilke kraftverk den kommer fra.