Fra 1. september 2021 vil du som Vibb-kunde redusere ditt CO2-avtrykk ved at strømmen du bruker blir utlignet.

Verden trenger tiltak mot klimaendringene, raskt. Ved å endre vaner og redusere innkjøp kan vi bidra til å minimere CO2-avtrykket vårt. Men slette det helt blir vanskelig. Bare det å lade iPhone medfører et karbonutslipp. Det er her CO2-utligningen kommer inn. Som det eneste strømselskapet på markedet utligner Vibb CO2-avtrykket knyttet til strømforbruket ditt. Det er en effektiv måte å adressere de utslippene du rett og slett ikke klarer å kutte ned på nåværende tidspunkt.

CO2-utligning er ikke er verktøy som kan løse alt. Det må sees på som en del av løsningen, og ikke selve løsningen. Et unngått utslipp er alltid bedre enn et kompensert ett. Alltid.

Hvordan fungerer CO2-utligning?

Selv om CO2-avtrykket på strømmen som blir konsumert i Norge er lavere enn i andre land, er det fortsatt et avtrykk. Derfor har vi i Vibb valgt å samarbeide med Chooose for å utligne våre kunders avtrykk. Kundenes CO2-avtrykk vil variere basert på hvor mye strøm kunden bruker. Utligningen foregår gjennom å støtte prosjekter som er CO2-negative og kostnaden for utligningen er knyttet til hvert gram CO2.

Prosjektene må overholde rammeverk og strenge retningslinjer laget av FN. De må sende inn dokumentasjon og rapporter som blir vurdert av sertifiseringsorganisasjoner som utsteder karbonkreditter. Karbonkredittene vises i offentlige registre. Når du utligner CO2-utslippet, blir karbonkredittene pensjonert og dokumentert i det samme registre, noe som gjør det umulig å bruke samme to ganger.

Hvilke konkrete prosjekter støtter jeg som Vibb-kunde?

I vår portefølje har vi i dag tre ulike prosjekter som er med å nå flere av FNs bærekraftsmål. Prosjektene du støtter har en innvirkning på følgende bærekraftsmål:

Prosjekt 1: Southern Cardamom REDD+

De tropiske skogene er blant planetens mest biologiske mangfoldige økosystemer og støtter noen de mest truede artene på jorden. Southern Cardamom REDD + prosjektet beskytter 497 000 hekter tropisk regnskog i Sørvest-Kambodsja. Dette er viktig for bevaring av dyreliv, økosystem og levebrød i samfunnet.

Fordeler med prosjektet

 • Forhindrer mer enn 3 millioner tonn karbonutslipp årlig fra å gå ut i atmosfæren
 • Beskytter 497 000 hektar tropisk regnskog og dyreliv med økt sikkerhet og rettshåndhevelse
 • Samfunnsbasert utvikling av EcoTourism som genererer inntekter for medlemmer av samfunnet
 • Opplæring av 200 familier i landbruksmetoder og intensivering
 • Skaper heltidsarbeid for rundt 150 personer

Hvorfor dette prosjektet?

Tropisk avskoging er en av de viktigste driverne for karbonutslipp og globale klimaendringer. Å stanse denne avskogingen kan potensielt bidra til over en tredjedel av de totale utslippsreduksjonene som trengs innen 2030. Den sørøstasiatiske regnskogen og dens dyreliv er blant de raskest forsvinnende i verden. Beskyttelse av denne regionen er kritisk. Derfor motarbeider dette prosjektet den største nåværende driveren for avskoging – skogrydding for oppkjøp eller leie av land og landspekulasjon.

Prosjekt 2: Chyulu Hills REDD+

Måler med prosjektet er å unngå utslipp fra avskoging og nedbrytning av Kenyas grønne åser. Prosjektet tar sikte på å beskytte Chyulu Hills-landskapet, dets skogområder, savanner, våtmarker og ville bestander av Afrikas mest kjente dyr – løver, geparder, nesehorn, elefanter og forskjellige antiloper.

Fordeler med prosjektet

 • Bevarer 1 million dekar land
 • Bevarer 3 nasjonalparker og et viktig spredningsomårde for Amboseli nasjonalpark
 • Bevarer et kritisk vannskille, gir vann til Mombasa
 • Beskytter det ikoniske og truede dyrelivet
 • Hjelper 70 000 Maasai-folk gjennom bevaring, kapasitetsbygging, sysselsetting, skoler og utdanningsstøtte

Hvorfor dette prosjektet?

Dette prosjektet er eksepsjonelt ettersom det eies og forvaltes 100% av lokale institusjoner som enten eier landet eller forvalter bevarings – og samfunnsprogrammer på vegne av grunneierne. De ni eierne inkluderer fire urbefolkningsgrupper i Maasai, Kenyas nasjonalparkmyndighet, dets nasjonale skogtjeneste, og tre ledende Kenyanske ikke statlige organisasjoner – Maasai Wilderness Conservation Trust, Big Life Foundation og David Sheldrick Wildlife Trust.

Videre går en andel av prosjektinntekten til stipend for skolebarn, tilførsel av vanntanker, opplæring av kvinner i bihold og nødvendig utstyr. 

Prosjekt 3: Tambopata-Bahuaja Biodiversity Reserve

Dette prosjektet jobber med transformasjon av arealbruk og bevaring av biologisk mangfold i den peruanske Amazonas. Prosjektet adresserer de lokale, økonomiske driverne for avskoging og skogforringelse. Gjennom bevaring, beskyttelse av regnskosøkosystemer og oppskalering av bærekraftig skogforvaltning, reduserer prosjektet de globale utslippene betydelig.

Fordeler med prosjektet

 • Unngår i gjennomsnitt rundt 457 000 tonn CO2 årlig
 • Beskytter over 30 arter med høy bevaringsverdi, inkludert elverotter, edderkopper og jaguarer
 • Bevarer og beskytter mer enn 541 000 hekter med truet landskap
 • Gjenoppretter 4000 hekter nedbrutt land som skal dyrkes
 • Forbedrer levebrødet til familier, inkludert 288 bønder
 • Forbedrer skogforvaltningen og lokale bedrifter som beskytter skogen i stedet for å forringe den

Hvorfor dette prosjektet?

I 2015 vant prosjektet Klimakonvenjonen (UNFCCC) sin pris for innovasjon og dyktighet i å takle klimaendringene. Prosjektet bevarer og beskytter ikke bare landskapet, men adresserer også de største driverne for avskoging, ved å bruke fellesskapstilnærming og forbedrer levebrødet. Ved å demonstrere en skalerbar modell av miljømessig og bærekraftig arealbruk, skaper prosjektet en barriere mot trusler mot regionens naturlige og menneskelige kapital.