Har du en Oss-brikke koblet til strømmåleren din, kan du koble denne til Vibb-appen. Få muligheten til å agere på strømforbruket ditt her og nå, og vær klar når den nye prismodellen for nettleie kommer. Da vil det ikke lenger holde å se ditt historiske strømforbruk, det vil bli nødvendig med sanntids strømdata for å kunne få lavest mulig nettleie.

Fordelene med Oss-brikken og sanntidsdata⚡️

Med Oss-brikken i strømmåleren kan du følge med på strømregningen minutt for minutt. Du vil også få tilgang til følgende informasjon:

  • Strømforbruk akkurat nå (effektuttaket), hvert 2,5 sekund.
  • Strømforbruk siste time.
  • Strømforbruk hittil i dag (uten brikken vil du kun se forbruk for foregående dager, ikke inneværende dag).
  • Spenningsnivå (kvaliteten på strømmen i stikkontakten).

En liten fun fakta: Norsk forskrift om spenningskvalitet har satt grenser for hvor store avvik eller forstyrrelser en normal spenning kan ha. Den mest kjente og brukte grensen er tillatt spenningsvariasjon innenfor pluss/minus 10%. I et 230 V nett kan da spenningen ligge innenfor 207 og 253 V. Har du større avvik, anbefaler vi deg å kontakte din nettleverandør, da dette kan skade elektriske apparater.

Verktøyene som gir deg lavere nettleie og strømregning💸

Med vår strømprisfunksjon kan du følge strømprisen time for time. Slik får du muligheten til å flytte forbruk til timer med lavere pris og oppnå en lavere strømregning. Nå kan vi som strømselskap også gi deg muligheten til å oppnå lavere nettleie. Flere og flere nettselskaper er i gang med å teste ut og etablere ny prismodell. Når denne prismodellen kommer, vil du være avhengig av strømdataen Oss-brikken henter ut i sanntid fra strømmåleren din for å oppnå lavest mulig nettleie.

Ny nettleiemodell belønner deg for å jevne ut forbruket📉

Det vi i dag kjenner som fastledd på nettleien vil bli erstattet med et effektledd eller kapasitetsledd. Vi har lånt et bilde fra Glitre Energi Nett, som holder på å teste ut ny prismodell, for å illustrere hvordan en ny nettleiemodell vil påvirke fakturaen din. Nå har ikke nettselskapene spikret den nye prismodellen 100%, men det som er sikkert er at det vil svi mer i lommeboka hvis du bruker mye strøm i løpet av en time.

Du kan se på den nye prismodellen som en trappetrinnsmodell. Laveste kapasitetsledd er nederste trinn. Jo mer strøm du bruker på en gang i løpet av en time, jo høyere vil du havne opp på trappen.

Eksempel: Hvis du i oktober har din høyeste bruk av strøm i løpet av en time på 7,2 kWh, havner du på trappetrinn 2 og blir fakturert med kapasitetsledd 166,67 kr.

Enkelt sett vil du bli belønnet for å jevne ut forbruket ditt. I praksis er dette kun mulig med styring i kombinasjon med sanntidsdata.

Automatiser strømforbruket med sanntids strømdata💡

Det geniale med sanntidsdataen fra strømmåleren er at du kan integrere den med ulike smarthussystemer for å tilpasse strømforbruket ditt. Du kan for eksempel skru av eller flytte spesifiserte laster, slik at du ikke overstiger ønsket antall kWh. Sett din egen grense og sørg for at du ikke går opp ett trappetrinn på kapasitetsleddet. I dag har Oss-brikken en integrasjon med Futurehome som lar deg gjøre akkurat dette.