Det er ikke mange av oss, men det kommer flere og flere digitale strømselskaper på markedet som tilbyr kun én strømavtale, hvor de ikke har fortjeneste på kundens strømforbruk. Dette syns vi i Vibb er helt topp og vi heier på aktører som ønsker å bidra til å få til en forandring i strømbransjen😎.

Standarden i bransjen frem til nå har vært å maksimere prisen på kraft. Er det riktig?🤯

De tradisjonelle strømselskapene har som mål å selge så mange kilowattimer som mulig med størst mulig påslag. I praksis betyr dette at jo mer strøm du bruker, jo mer tjener strømselskapet. For hver kilowatttime du bruker, har de en fortjeneste. Fortjenesten ligger i det berømte ørepåslaget som kan variere alt fra 3-14 øre/kWh. Ønsker de egentlig da å hjelpe deg å bruke mindre strøm?

Når vi startet Vibb hadde vi et mål om å hjelpe norske forbrukere å bruke minst mulig strøm og få en lavere strømregning. Det ville vært veldig motstridene hvis vi tjente mer penger, jo mer strøm du brukte. Derfor bestemte vi oss raskt for at vi skulle ha en forretningsmodell hvor vi ikke hadde fortjeneste på selve strømforbruket til kundene våre. Derfor er vårt ørepåslag kun på 1 øre/kWh. Dette skal kun dekke avgifter og lovpålagte elsertifikater. Utgifter vi har utover dette og fortjeneste skal dekkes av månedsprisen på 39 kr.

Et øre fra eller til, hva gjør vel det?💰

Et påslag på for eksempel 3 øre høres kanskje ikke så mye ut. La oss ta utgangspunkt i et gjennomsnittlig strømforbruk på 16.000 kWh i året. Husholdningen har en spotprisavtale med 3 øre påslag per kWh. Ett av ørene skal dekke utgifter til innkjøp av strøm, de siste 2 ørene er ren fortjeneste til strømselskapet. Da vil strømselskapet tjene 320 kroner i året på ditt strømforbruk. Det er jo ikke en vill sum. MEN – ganger du den summen med et strømselskap som har 500.000 kunder, vet du hva fortjenesten til det selskapet blir? Her kommer regnestykket:

320 kr/året x 500.000 (antall kunder) = 160 MILLIONER I ÅRET

Det vil si at strømselskapet har en fortjeneste på 160 millioner i året, kun basert på kundens strømforbruk. Da er det litt vanskelig å tro at de oppriktig ønsker å hjelpe kundene sine å bruke mindre strøm og få en lavere strømregning.

Vi i Vibb håper at vi kan flytte konkurransen blant strømselskapene fra å ha de mest kreative og fordyrende avtalene, til å tilby de beste tjenestene. Gjør det enkelt og rimelig for kunden ved at alle tilbyr én og samme strømavtale, uten fortjeneste på kundens strømforbruk. Den faste månedsprisen skal representere kundeopplevelsen og tjenestene strømselskapet tilbyr, og skal danne grunnlaget for hvilket strømselskap den norske strømkunden ønsker å velge.