fbpx

Angrerett

Oppstart av strømavtale

Leveransen fra Vibb starter vanligvis opp 2 uker etter bestillingstidspunktet eller på dato angitt ved bestilling.

  • Ved bestilling har privatpersoner som bestiller strøm til egen bolig, fritidsbolig eller lignende, angrerett i henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).
  • Angrefristen er på 14 dager. Det er derfor vanlig praksis at vi venter med å starte din strømavtale til angrefristen har gått ut.
  • For å angre din bestilling må du sende oss en melding i appen, på e-post til hei@vibb.no eller sende inn angrerettsskjema pr post.
  • Dersom du gir Vibb anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp og du likevel benytter deg av angreretten, er du selv ansvarlig for å starte opp strømavtale hos foretrukket leverandør og må betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.