fbpx

Avtalevilkår

Vibb AS følger Energi Norges sin «Standard kraftleveringsavtale».

 

1.      Generelle betingelser

Når du blir kunde hos oss gir du oss fullmakt til å ordne alt det praktiske for deg.

 

 • Du gir oss fullmakt til å:
 • Melde leverandørbytte samt innhente nødvendige opplysninger fra nettselskapet
 • Melde inn leverandørbytte til kraftbransjens felles datasenter Elhub
 • Melde ut – og innflytting til Elhub ved flytting
 • Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Vibb i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet
 • Innhente måleverdier fra Elhub
 • Gjøre kredittvurdering av kunde
 • Er strømanlegget ditt profil-avregnet må Vibb ha mottatt målerstand for kunne starte strømleverandøren. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder

 

2.      Samtykke

Vibb kommuniserer med deg gjennom app, epost og SMS. Du kan enkelt trekke tilbake samtykke på min profil i Appen, men du vil fortsatt motta viktig informasjon knyttet til din strømavtale.

 

 • All kommunikasjon mellom Vibb og kunde vil skje på App, SMS eller e-post.  Kunden vil motta informasjon, nyheter og tilbud fra Vibb basert på data lagret på kunden. Dette vil primært sendes på App, SMS og og e-post. Kunden kan når som helst trekke tilbake samtykket på min profil i appen. En avmelding vil ikke berøre annen informasjon fra Vibb.
 • All kommunikasjon knyttet til kundens strømavtale vil bli samlet på min profil i Vibb-appen, med varsel til den e-postadresse kunden velger å registrere seg med.
 • Kunden er ansvarlig for at Vibb har korrekt personalia og kontaktinformasjon

 

3.      Leveringsvilkår

Det tar et par uker før strømavtalen er i boks. Under Min Profil i appen vil du finne all informasjon om din strømavtale.

 

 • Kraftleveranse fra Vibb starter vanligvis innen 2 uker etter inngått avtale.
 • I de tilfeller der kunden har angrerett gir kunden Vibb anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert fram til leveransen avsluttes.
 • Kunden må ta kontakt med Vibb for videreføring av strømavtale ved flytting. Vibb har da fullmakt til å kontakte kunden for å innhente nødvendig informasjon for registrering av Vibb som leverandør på den nye adressen.

 

4.      Betalingsvilkår

Vi sender ut faktura elektronisk hver måned, og fakturer deg for den strømmen du har brukt foregående måned. Har du glemt å betale strømregningen sender vi ut en purring, og det vil påløpe forsinkelsesrenter hvis du ikke betaler din faktura innen fristen.

 

 • I de nettområder Vibb ikke tilbyr gjennomfakturering vil du motta faktura for nettleie fra ditt nettselskap.
 • Vibb fakturer elektronisk og etterskuddsvis hver måned basert på reelt eller estimert forbruk for kunden.
 • Dersom Vibb ikke har mottatt målerverdier fra netteier innen tidspunkt for fakturering, har Vibb anledning til å estimere basert på forventet årsforbruk. Om faktisk forbruk er høyere eller lavere enn estimatet, blir dette korrigert på neste faktura.
 • Dersom kunden ikke betaler Vibb innen forfallsdato, kan Vibb eller Vibb sine partnere sende varsel om purring via app, SMS eller e-post.
 • Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg til purregebyr.

 

5.      Betingelser for vår strømavtale

 5.1 Strømpris og påslag

Vibb har ingen fortjeneste på verken strømprisen eller påslaget. 

 • Strømpris: Vi følger NordPool spot per time. Du blir avregnet etter eget forbruk time for time og etter priser på kraftbørsen Nord Pool.
 • Kunder med profilmålt anlegg blir avregnet etter forbruksveid gjennomsnitt for timesprisene på kraftbørsen Nord Pool.
 • Et påslag på maks 0,8 øre/kWh, som dekker elsertifikater og handelskostander
 • Priser oppgis inklusive merverdiavgift.

5.2 Vibb abonnement (fast månedsbeløp)

Når du signerer en strømavtale med Vibb, får du  tilgang til Vibb-appen og alle dens funksjoner. Der kan du også følge de nøyaktige prisene time for time.

 • Strømavtalen hos Vibb har et fast månedsabonnement på  39 kr per måned per strømmåler (bolig), som er uavhengig av ditt strømforbruk.
 • Abonnementet dekker tilgangen til strømavtalen og bruk av alle funksjoner i Vibb-appen.
 • Månedsabonnementet påløper uansett om du aktiverer Vibb-appen eller ikke.
 • Hvis du er kunde hos oss en del av en måned, beregnes abonnementsavgiften ut fra hvor mange dager du har vært kunde per måned.
 • Abonnementsavgiften legges til i den månedlige fakturaen du får fra oss.

5.3 Oppsigelse og varsling om endringer i vilkår

 • Avtalen løper til den blir sagt opp. Kunden kan si opp avtalen via App, e-post eller chat. Begge parter kan si opp avtalen med 14 dagers varsel.
 • Det tas forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter og pålegg, som pris på elsertifikater og kraftomsetningkostnader.
 • Vi vil varsle deg 1 måned i forkant hvis det er endringer i pris og vilkår.
 • Eventuelle endringer vil du få skriftlig beskjed om via App, SMS eller e-post..

 Strømavtalen beskrevet i punkt 5 er forbeholdt privatkunder.

6.      Angrefrist

Du har 14 dagers ubetinget angrerett etter bestilling av strømavtale hos Vibb, som kan nyttes ved at kunden informerer Vibb gjennom chat eller e-post