fbpx

Brukervilkår for Vibb-appen

1.   Innledning

Denne brukeravtalen («Avtalen» eller «Brukervilkårene») regulerer bruk av Vibb-appen («Vibb» eller «Appen»). Partene i avtalen er deg som bruker av appen («Bruker», «du» eller «deg») og Vibb AS v/Oss Norge AS («selskapet», «vi», «våre» eller «oss»).

Ved å laste ned og installere Vibb-appen bekrefter du at du er over 18 år, samt godtar disse brukervilkårene. Appen er en tjeneste som gir deg bedre oversikt over eget strømforbruk og strømregning ved hjelp av teknologi og analyser.

2.   Bruk av Vibb-appen og dens tilgjengelig tjenester og priser

Når du laster ned Vibb-appen får du tilgang til utvalgte kostnadsfrie tjenester. For å kunne benytte appens tjenester for å få oversikt over eget strømforbruk og analyser med mer, forutsettes det at du har strømavtale med Vibb, der vi leverer strøm til husstanden. Du kan inngå strømavtale direkte i Vibb-appen.

Priser for bruk av Vibb-appen og dens tjenester reguleres gjennom strømavtalen og eventuelle tilleggstjenester du kjøper. Pris for strømavtale og tilleggstjenester finner du i appen.

I de tilfeller hvor du kan integrere andre tjenester, enheter og apper med Vibb-appen, gir du oss fullmakt til å inkludert, men ikke begrenset til å:

  • Innhente data fra andre tjenester, tilkoblede enheter, sensorer og apper for å optimalisere strømstyring, og samle og vise informasjon i Appen.
  • Styre enheter (f. eks elbillader) for å oppnå lavere strømkostnad. Du kan sette din egne styringsregler i den tilkoblede enheten eller appen, eller la oss optimalisere strømforbruket for deg.

3.   Elektronisk kommunikasjon

Ved å godta denne avtalen godtar du også av avtalen inngås elektronisk. Dette gjelder også fremtidige endringer. Du godtar at vi med utgangspunkt i denne brukeravtalen og tjenestene du bruker i appen, kommuniserer med deg på e-post, chat, SMS og push-meldinger i appen.

4.   Apper fra tredjeparter

Gjennom Vibb-appen tilbyr Vibb integrasjoner med andre apper og tjenester som er utviklet av tredjeparter. Disse appene og tjenestene kan ha sine egne brukervilkår, tekniske begrensninger, personvernerklæringer osv., som regulerer bruken av disse appene og tjenestene. Vibb garanterer verken nåværende eller fremtidig kompatibilitet med disse appene. Har du problemer med eller er misfornøyd med integrasjonen eller en tredjepartsapp, er rettighetene dine begrenset til å avbestille tilleggstjeneste, deaktivere integrasjonen og/eller avinstallere tredjepartsappen og slutte å bruke Vibb-appen.

5.   Ditt ansvar

Du har selv ansvar for at opplysningene du gir Vibb er oppdaterte og korrekte. Du har ansvar for at passord og innloggingsopplysninger håndteres sikkert.

Mister du eller blir frastjålet mobiltelefonen, må du varsle oss snarest mulig. Når du varsler oss, iverksetter vi tiltak for å sikre din data.

6.   Kostnad og betalingsmåte

Bruk av Vibb-appen med utvalgt funksjonalitet er kostnadsfritt. Personer med strømavtale hos Vibb får tilgang til tilhørende tjenester. Andre tilleggstjenester kan kjøpes separat på toppen av strømavtalen.

7.   Rett til å bruke tjenesten

Vibb er eneeier av alle rettigheter som tilhører tjenesten og alt materiale som publiseres i Vibb-appen. Materialet inkluderer, men er ikke begrenset til, tekst, data, apper, digitale tjenester, grafikk, lyd, bilder, typografi, integrasjoner og kode.

8.   Begrensninger i tjenesten

Vibb vil til enhver tid jobbe for å sikre at Vibb-appen fungerer. Enkelte tekniske problemer, vedlikeholde, tester og oppdateringer kan imidlertid fra tid til annen gi midlertidig nedetid. Vibb forbeholder seg retten til når som helst, med eller uten forutgående varsel og uten noe ansvar ovenfor deg, å endre eller fjerne, enten midlertidig eller permanent, funksjoner i, eller egenskaper ved, Vibb-appen.

9.   Garantier, ansvarsfraskrivelse og begrensninger

Du har forstått og godtar at Vibb-appen levers «som den er», og at den gjøres tilgjengelig uten uttrykkelige eller underforståtte garantier eller forpliktelser av noe slag. Vibb forplikter seg ikke, og fraskriver seg enhver garanti om, tilfredsstillende kvalitet. Ingen råd og opplysninger som du har fått fra oss, enten muntlig eller skriftlig, kan anses som noen garantiforpliktelse for oss i denne forbindelse.

Vibb har ikke ansvar for tap eller skade (herunder indirekte skade) ved integrasjon av tredjepartsapper, styring av enheter, innhenting av data og analyse av data. Vibb har heller ikke ansvar for direkte feil du har gjort i innstillingene eller parameterne for styringen, og heller ikke for tap eller skade som skyldes manglende bruk av appens funksjonalitet eller integrerte tredjepartsapper.

Videre har vi ikke ansvar for utelatelser eller mangler ved gjennomføringen av avtalen eller forsinkelser med hensyn til forpliktelser som følger av avtalen, når dette skyldes force majeure eller andre grunner som ikke med rimelighet kan forventes eller som ligger utenfor Vibbs rimelige kontroll.

Du godtar at hvis du har problemer med eller er misfornøyd med Vibb-appen, herunder de tilhørende tjenestene, er rettighetene dine begrenset til å avinstallere Vibb-appen og slutte å bruke våre tjenester. Du godtar at Vibb ikke har noen forpliktelse eller ansvar for tredjepartsapper som har blitt gjort tilgjengelig gjennom vår mobilapp eller tilhørende tjenester.

Merk at rettighetene dine etter avsnittet over ikke gjelder strømavtaler eller kjøp av tilleggstjenester. Disse kjøpene er regulert av vilkårene for de aktuelle tjenestene.

Bestemmelsene i dette avsnittet påvirker ikke dine lovfestede forbrukerrettigheter, og anvendes i den utstrekning gjeldende lov tillater.

10.                Avtaletid og oppsigelse

Avtalen løper helt til den sies opp av deg eller Vibb. Vi kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom du handler i strid med avtalen eller på en annen måte misbruker Vibb. Eventuelle betalende tjenester du har hos oss knyttet til appen vil bli kansellert og tilgang til tjenestene opphører.

Uavhengig hvilken part som sier opp avtalen, godtar du at vi, i den utstrekning gjeldende lov tillater, ikke har noe ansvar eller forpliktelse overfor deg, og at vi ikke vil refundere pengebeløp du allerede har betalt.

11.                Personvern

Personopplysninger behandles i tråd med personvernerklæringen vår, som du kan lese her.

12.                Endring i avtalen

Vi ønsker å tilby en tjeneste som er best mulig tilpasset brukernes behov. Vibb er derfor stadig i utvikling både når det gjelder utseende, funksjonalitet og innhold. Derfor kan vi fra tid til annen gjøre endringer i avtalen for å dekke nye tjenester eller av juridiske eller regulatoriske årsaker. Du vil bli varslet særskilt om enhver vesentlig endring. Ved mindre endringer som ikke vil påvirke deg i vesentlig grad, vil vi ikke varsle deg. Hvis du ikke ønsker å fortsette å bruke appen i henhold til den nye versjonen av avtalen, kan du si opp avtalen din ved å kontakte oss.

13.                Lovvalg og tvister

Tvister om tolkningen og/eller anvendelsen av denne avtalen skal avgjøres etter norsk rett ved en alminnelig domstol eller annet organ som etter loven anses som kompetent.

14.                Kontakt oss

Nettsiden vår: www.vibb.no

E-post: hei@vibb.no

Du inngår avtalen med Vibb AS v/Oss Norge AS

Grønland 67

3045 Drammen, Norge

Organisasjonsnummer:  919 439 734