fbpx

CO2-utligning

CO2-utligning

Selv om CO2-avtrykket på strømmen som blir konsumert i Norge er lavere enn i andre land, er det fortsatt et avtrykk. Derfor har vi valgt å utligne våre kunders avtrykk. Ditt CO2-avtrykk vil variere basert på hvor mye strøm du bruker og dette kan du følge direkte i appen. Utligningen foregår gjennom å støtte prosjekter som er CO2-negative og kostnaden for utligningen er knyttet til hvert gram CO2.

Strømforbruk

Vi viser deg ditt strømforbruk i kroner, kWh og CO2.

Fotavtrykk

Følg CO2-avtrykket knyttet til ditt strømforbruk uke for uke i appen.

Klimanøytralt strømforbruk

Vi nullstiller CO2-avtrykket knyttet til strømforbruket ditt hver uke.

CO2e/kWh

Er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarmingen over en gitt tidsperiode.

Direkte utslipp i Norge

Det gjennomsnittlige direkte klimagassutslippet knyttet til å bruke strøm i Norge i 2020 var 8 gram CO2e/kWh.

Totalt utslipp i Norge

Utslipp knyttet til materialer som har blitt brukt i produksjonsanlegget og andre utslipp i løpet av anleggenes livstid som ikke kommer direkte fra produksjonen gjør at totalt utslipp ligger mellom 20-30 gram CO2e/kWh.

Europa

EU har de siste årene hatt en CO2-faktor for strømforsyningen på rundt 300 gram CO2e/kWh.

Variasjon

CO2-faktoren vil variere avhengig av hvor mye strøm vi produserer i Norge, hvor mye vi importerer fra utlandet og hvilke energikilder som benyttes i landene Norge importerer fra.

Regnestykket

Ditt fotavtrykk beregnes ved å gange strømforbruket ditt i kilowattimer med en faktor som beskriver hvor mye CO2e strømmen slipper ut.

Norsk vannkraft

Som Vibb-kunde støtter du produksjon av norsk vannkraft og bidrar til at andelen fornybar energi øker.

Strømkilder

Få innsikt i hvor strømmen din kommer fra og se hvor stor andel av strømproduksjonen som er fornybar.