fbpx

Fyllingsgrad

Fyllingsgrad

I Norge produseres nesten all strøm med vår naturlig vannkraft. Det fantastiske med vannmagasine er at energi kan lagres og produksjonen kan tilpasses etterspørselen i markedet. Fyllingsgrad er begrepet som blir brukt for å beskrive hvor mye vann det er i magasinet, målt i prosent av fullt magasin.
Faktorer som påvirker strømprisen for deg og meg er mengden vann og Norges evne til å eksportere ren fornybar kraft til Europa. Dersom det er lite vann og etterspørselen i markedet er større enn hva vi kan produsere med vannkraft, blir vi nødt til importere strøm fra Europa. Da går strømprisen ofte opp.

Vannmagasin

Er et vannlager for vannforsyning eller vannkraftproduksjon.

Vannkraftproduksjon

Er regulerbar og hvor mye strøm som kan produseres avhenger av fyllingsgraden i de norske vannmagasinene.

Nedbør og snøsmelting

Påvirker hvor mye vann det er i magasinene.

Kapasitet

Se hvor stor kapasitet magasinene i de ulike sonene har.

Fyllingsgrad

Se hvor mye vann det er i magasinene uke for uke.

Endringer

Se hvor mange prosent fyllingsgraden i magasinene endrer seg uke for uke.

Strømpris time for time

Følg strømprisen live og se hva du betaler for strømmen du bruker akkurat nå. Unngå å bruke strøm på de dyreste tidspunktene.

Strømflyt

Norge er en del av det europeiske strømnettet. Med vårt interaktive kart kan du se hvor mye og til hvilke land vi importerer og eksporterer strøm.