fbpx

Norsk vannkraft

Norsk vannkraft

Vi kan ikke styre hvilken strøm du får i stikkontakten, men våre kunder skal være sikre på at pengene går til norske vannkraftprodusenter.

Ved å inkludere opprinnelsesgarantier fra norsk vannkraft i strømavtalen kan du være sikker på at det produseres like mye strøm fra et lokalt vannkraftverk som du selv bruker. Du er med å gi norske vannkraftverk en ekstra inntekt og et konkurransefortrinn sammenliknet med produsenter av fossil strøm.

Ditt kraftverk

I appen kan du følge det lokale kraftverket som mottar din støtte.

Det grønne skiftet

Du bidrar til å øke omsetningen og etterspørselen etter fornybar energi.

Dine strømkilder

Selv om vi ikke kan styre hvilken strøm som kommer i stikkontakten din, kan du i det minste få se hvilke kilder strømmen kommer ifra.

Ditt fotavtrykk

Følg klimagassutslippet knyttet til strømforbruket ditt uke for uke. Vibb utligner dette automatisk for deg.

Strømkilder

Få innsikt i hvor strømmen din kommer fra og se hvor stor andel av strømproduksjonen som er fornybar.