fbpx

Retningslinjer for verving

Eksisterende kunder som verver

 • For hver person du inviterer og som blir kunde, får du en vervepremie.
 • Du kan inviterer så mange du vil. Jo flere du inviterer og som blir Vibb-kunde, jo større blir vervepremien.
 • Du kan ikke verve samme person flere ganger i en tidsperiode på 12 måneder
 • Personen du verver må bli kunde for at du skal motta vervepremie. Du mottar først vervepremie etter angrefristen på 14 dager er over.
 • Du mottar vervepremie fra den første fulle måned du er kunde.
 • Vi trekker vervepremie av faktura.
 • Er vervepremie ett eller flere månedsabonnement blir dette trukket fra faktura måned for måned. Det vil si at hvis du for eksempel har fått tre månedsabonnement i vervepremie, vil vi trekke i fra månedsabonnementet på din faktura de tre neste månedene.
 • Velger du å avslutte kundeforholdet før du har brukt alle vervepremiene, mister du opparbeidet vervepremie.

Ny kunde som blir vervet

 • Får du en personlig invitasjon til å bli Vibb-kunde, mottar du en vervepremie.
 • Du mottar vervepremie fra den første fulle måned du er kunde.
 • Vi trekker vervepremie av faktura.
 • For å motta vervepremie etter du har blitt invitert, kreves det at du legger igjen ditt telefonnummer på vervesiden.
 • Vi lagrer ditt telefonnummer og bruker det kun for å sikre en kobling mellom deg og personen som har delt Vibb, slik at begge får sin belønning. Vi vil aldri ringe deg, eller bruke det til annen markedsføring.