fbpx

Sanntids strømdata

Sanntids strømdata

Sanntids strømdata gir deg stålkontroll på eget strømforbruket og gjør det enklere å få en lavere strømregning. Ved å koble Oss-brikken til strømmåleren din, kan du følge strømforbruket ditt i sanntid direkte i appen. Du får mulighet til å agere på strømforbruket ditt her og nå, og tjenesten lar deg følge med på strømregningen minutt for minutt.

Oppdatering

Følg strømregningen din minutt for minutt.

Sanntidsdata

Se strømforbruket ditt her og nå, hvert 2,5 sekund.

Inneværende dag

Se hvor mye strøm du har brukt hittil i dag.

Siste time

Se strømforbruket ditt den siste timen.

Spenning

Følg spenningsnivå på strømmen i stikkontakten din.

Integrasjon

Koble til Oss-brikken med annet smarthusutstyr.

Ny nettleiemodell belønner deg for å jevne ut forbruket

Det vi i dag kjenner som fastledd på nettleien vil snart bli erstattet med et effektledd eller kapasitetsledd. Dette er en prismodell som gjør at kunder som bruker mye strøm på likt, og dermed belaster strømnettet mest, må betale mer enn kunder som har et jevnt forbruk gjennom døgnet. Den nye prismodellen gjør at du blir avhengig av sanntids strømdata for å kunne oppnår lavest mulig nettleie.

Sanntids strømdata gir deg stålkontroll på eget strømforbruk, samt sikrer et optimalt og jevnt forbruk.

Strømpris time for time

Følg strømprisen live og se hva du betaler for strømmen du bruker akkurat nå. Unngå å bruke strøm på de dyreste tidspunktene.

Strømkilder

Få innsikt i hvor strømmen din kommer fra og se hvor stor andel av strømproduksjonen som er fornybar.