fbpx

Sanntids strømdata

Sanntids strømdata

Sanntids strømdata gir deg stålkontroll på eget strømforbruket og gjør det enklere å få en lavere strømregning. Ved å koble Oss-brikken til strømmåleren din, kan du følge strømforbruket ditt i sanntid direkte i appen. Få muligheten til å agere på strømforbruket ditt her og nå.

Vibb-kunder kan bestille Oss-brikken via appen.

Prisinformasjon:

Oss-brikken: 990,-

Månedsabonnement: 9,-/mnd

Sanntidsdata

Se strømforbruket ditt her og nå, hvert 2,5 sekund.

Inneværende dag

Se hvor mye strøm du har brukt hittil i dag.

Siste time

Se strømforbruket ditt den siste timen.

Spenning

Følg spenningsnivå på strømmen i stikkontakten din.

Slik fungerer Oss-brikken

Oss-brikken gir deg stålkontroll på eget strømforbruk

Du plugger den direkte inn i strømmåleren din og i Vibb-appen viser vi deg strømforbruket i sanntid. Slik kan du observere forbruksmønsteret ditt og finne ut mer om hva som trekker strøm i hjemmet ditt.

Plug and play på 1-2-3

Det kreves ingen teknisk kompetanse for å sette opp Oss-brikken. Alt du trenger å gjøre er å be nettselskapet ditt aktivere HAN-porten på strømmåleren. Deretter plugger du Oss-brikken inn, den passer bare ett sted. Brikken vil automatisk lades og oppdateres, dette tar ca. 2-3 timer.

Trygg dekning fra Telenor

Brikken krever ingen Wifi oppkobling. Den bruker IoT teknologien LTE-M, som sikrer at Oss-brikken har god dekning der hvor sikringsskapet er plassert.

 

Ny nettleiemodell belønner deg for å jevne ut forbruket

Det vi i dag kjenner som fastledd på nettleien vil snart bli erstattet med et effektledd eller kapasitetsledd. Dette er en prismodell som gjør at kunder som bruker mye strøm på likt, og dermed belaster strømnettet mest, må betale mer enn kunder som har et jevnt forbruk gjennom døgnet. Den nye prismodellen gjør at du blir avhengig av sanntids strømdata for å kunne oppnår lavest mulig nettleie.

Sanntids strømdata gir deg stålkontroll på eget strømforbruk, samt sikrer et optimalt og jevnt forbruk.

Strømpris time for time

Følg strømprisen live og se hva du betaler for strømmen du bruker akkurat nå. Unngå å bruke strøm på de dyreste tidspunktene.

Strømkilder

Få innsikt i hvor strømmen din kommer fra og se hvor stor andel av strømproduksjonen som er fornybar.