fbpx

Strømkilder

Strømkilder

Store deler av strømmen du bruker er produsert fra vannkraft, men ikke alt. En del av strømmen kommer fra andre produksjonskilder som for eksempel vind og gass. Nå har du muligheten til å følge med på hvilke kilder strømmen i din sone kommer i fra, time for time. Funksjonen tar hensyn til det som blir produsert lokalt i din sone pluss det sonen din importerer fra andre soner og utlandet.

Time for time

Se hvilke kilder strømmen du bruker kommer i fra, hver time.

Fornybar energi

Se hvor stor andel av strømmen du bruker nå som er fornybar.

Strømregion

Se energimiksen i hver sone og hvilken sone som produserer mest fornybar energi.

Strømpris time for time

Følg strømprisen live og se hva du betaler for strømmen du bruker akkurat nå. Unngå å bruke strøm på de dyreste tidspunktene.

Fyllingsgrad

Nedbør og snøsmelting påvirker hvor mye vann det er i magasinene. Følg fyllingsgraden uke for uke.