fbpx

Strømpris

Strømpris

Med vår strømprisfunksjon kan du følge med på hva du betaler for strømmen time for time. Du får muligheten til å flytte forbruk til timer med lavere pris og unngå de høyeste pristoppene.

Spotpris

Er markedsprisen på strøm, rett fra kraftbørsen Nord Pool.

Nord Pool

Setter spotprisen time for time og denne prisen gjelder for alle strømselskap.

Time for time

Følg spotprisen live og se hva du betaler for strømmen du bruker.

Morgendagens priser

Vit dagen i forveien hvilke timer du bør unngå å sette på vaskemaskinen.

Historiske priser

Se fjorårets priser og sammenlign med dagens nivå.

Prisnedbrytning

Ingen skjulte påslag = ingen kjipe overraskelser.

Strømflyt

Norge er en del av det europeiske strømnettet. Med vårt interaktive kart kan du se hvor mye og til hvilke land vi importerer og eksporterer strøm.

Fyllingsgrad

Nedbør og snøsmelting påvirker hvor mye vann det er i magasinene. Følg fyllingsgraden uke for uke.