fbpx

Strømprisen

Se hva du betaler for strømmen din

Strøm skal være enkelt. Derfor snakker vi til deg i kroner og øre, ikke kilowattimer. Sammen vinker vi farvel til skjulte kostnader, fordyrende tillegg og lokketilbud.

Prisnedbrytning = transparente priser

I din strømpris ligger spotpris per time fra kraftbørsen Nord Pool + et påslag på maks 0,8 øre/kWh. Påslaget går kun til å dekke lovpålagte elsertifikater og handelskostnader. Derfor har Vibb ingen fortjeneste på verken strømprisen eller påslaget.

Vi viser deg hva ditt påslag hos Vibb inkluderer:

Spotpris

Er markedsprisen på strøm, rett fra kraftbørsen Nord Pool. Settes time for time.

Påslag

Summen av elsertifikater og handelskostnader. Blir lagt på toppen av spotprisen.

Elsertifikater

En lovpålagt avgift alle strømselskaper må kreve inn. Skal gi økt støtte til produksjon av fornybar energi.

Handelskostnader

Handelskostnader er avgifter og gebyrer per kWh når vi handler i spot-markedet.

Viser deg hva du faktisk betaler for

Strømprisen (spotprisen) endrer seg hver time gjennom døgnet.

Alle strømselskap kjøper den samme strømmen fra strømbørsen til akkurat den samme prisen. Derfor er det ingen hensikt å sammenligne pris per/kWh. Skal du sammenligne strømavtaler og priser må du se hva de forskjellige strømselskapene tar i påslag og fast månedsbeløp.

Hva er et akseptabelt påslag?

Alle strømselskap med et høyere påslag enn 0,8 øre/kWh tjener penger på strømforbruket ditt. Jo mer strøm du bruker, jo mer tjener strømselskapet. Da spør vi, vil de virkelig hjelpe deg å bruke mindre strøm og få lavere strømregning?

Få full kontroll

Få full kontroll på forbruket ditt og tilgang på funksjoner som hjelper deg å redusere strømregningen i appen.

Analyser og innsikt

Live strømpris

Forbruksoversikt

Bærekraftig funksjoner

Klar til å bytte til fremtidens digitale strømselskap?

Vibb ordner alt det praktiske og kansellerer din tidligere strømavtale.