fbpx

Strømprisen

Strømselskapet som viser deg hva du faktisk betaler for

Vi vil at du skal bruke minst mulig penger på strøm. Derfor har vi ingen profitt på ditt strømforbruk. Det er en selvfølge at vi har transparente priser og gir deg innsikt i hva du faktisk betaler for.
  • Spotpris time for time
  • Strøm med garantert opprinnelse fra norsk vannkraft
  • Inkludert CO2-utligning

Få et klimanøytralt strømforbruk⚡️

I din strømpris ligger spotpris per time fra kraftbørsen Nord Pool + et påslag på maks 1 øre/kWh. Påslaget går til å dekke lovpålagte elsertifikater, handelskostnader, opprinnelsesgarantier og CO2-utligning. Du betaler kun et fast månedsbeløp på 39 kr som gir deg tilgang til strømavtalen og bruk av Vibb-appen.

Vi viser deg hva ditt påslag hos Vibb inkluderer.

Spotprisen

Er markedsprisen på strøm, rett fra kraftbørsen Nord Pool. Settes time for time.

Elsertifikater

Er en lovpålagt avgift alle strømselskaper må kreve inn. Ordningen skal gi støtte til produsenter av fornybar energi og bidra til økt produksjon.

Handelskostnader

Det koster penger å kjøpe inn strøm på strømbørsen. Handelskostnadene er avgifter og gebyrer per kWh når vi handler i spot-markedet.

Opprinnelsesgarantier

Er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde.

CO2-utligning

Lar deg få et klimanøytralt strømforbruk gjennom å støtte prosjekter som er CO2-negative.

Påslag

Summen av elsertifikater, handelskostnader, opprinnelsesgarantier og CO2-utligning. Blir lagt på toppen av spotprisen.

Få oversikt og innsikt

Du trenger ikke slå opp i et leksikon for å bli klok på strøm. Det er bare å åpne Vibb-appen.

Klar til å bytte til fremtidens digitale strømselskap?

Vibb ordner alt det praktiske og kansellerer din tidligere strømavtale.

Knapp for nedlastning fra Google PlayKnapp for nedlastning fra App Store